De derde reden van oprichting van de

Partij de Volgende Stap

In het deel, de tweede reden van oprichting, heb ik onze kernwaarden uiteengezet. 

Aan de hand van voorbeelden hebben we gekeken naar de wisselwerking tussen globalisering,
technologische sprong en de kernwaarden. Als gevolg van de huidige financiële, commerciële
en vervaagde kernwaarden hebben we drie feiten kunnen vaststellen:
- acute problemen van de globalisering,
- invloed van het begrip economie zonder solide basis op technologische sprong,
- de kernwaarden die vervaagd zijn. Door het gebruik van media en andere bronnen
   worden we constant blootgesteld aan eenzijdige berichtgeving. Hiermee worden de essentiële
   kernwaarden voor de mensheid onder de voet gelopen.   Nu gaan we de basiskernwaarden
   analyseren aan de hand van een voorbeeld. Vervolgens wil ik uitleggen waarom het vestigen
   en toepassen van basisinstincten en basisbestaansrecht belangrijk zijn.

 

Als we naar de piramide van Maslow kijken, zien we dat de inhoud van elke laag is gevuld op basis van algemeen aanvaardbare nationale, sociale, educatieve en welvaart van het land. Gebaseerd op basisinstincten kunnen we twee landen vergelijken aan de hand van de nationale, sociale, educatieve en welvaart van elk land. 

Het zelfde geldt voor het basisbestaansrecht.


Het doel is om wereldwijd een basisstandaard te creëren waarin iedereen een gelijke overlevingskans heeft. Op basis van historische gegevens heb ik gekeken naar de kernwaarden en de typologie van de menselijke samenleving. In het verlengde hiervan heb ik ook gekeken naar de karaktereigenschappen van een mens. Wetenschappelijke studies hebben 113 menselijke karaktereigenschappen vastgesteld. Deze zijn ook meegenomen in de samenstelling en indeling van onderstaande table-kernwaarden.