De tweede reden van oprichting van de

Partij de Volgende Stap

In deel-I hadden we het over globalisering, technologische sprong en de kernwaarden. Deze drie invloedsvelden zijn de feiten van onze wereld. 

Globalisering kampt met twee problemen:
-  natuurbronnen, grondstof en dergelijke die niet verplaatsbaar zijn,
-  elkaar aanvullende economie en kapitaal die gebaseerd zijn op verouderde theorieën.

 

Technologische sprong wordt meestal gebruikt voor commerciële doeleinden.
Om een ​​commercieel doel te bereiken worden ouderwetse begrippen als
economie gebruikt die geen stevige grondslagen hebben. In het huidige
systeem hebben kernwaarden geen significante wisselwerking met globalisering
en de technologische sprong in onze tijd.

 

De kernwaarden die belangrijke rol spelen in het bestaan van Partij de Volgende Stap:
In 2020 praat men over vier kernwaarden, respect, verantwoordelijkheid, intellectuele nieuwsgierigheid en de creativiteit. Als we aan respect denken, betekent dat eigenlijk ruimte geven aan een ander, accepteren dat een ander bestaat en uiteindelijk uitgaan van gelijke rechten en plichten. De tegenstrijdigheid in betekenis en gebruik van het woord respect roept veel inconsistenties in ons leven op. Daarom vind ik dat het begrip respect consistent moet zijn met de universele normen en waarden in onze samenleving.

Hetzelfde geldt ook voor het begrip verantwoordelijkheid. De betrokkenheid van de persoon bij een issue bepaalt de verantwoordelijkheid cq. de mate van verantwoordelijkheid. Als iemand zich niet betrokken voelt, zal die dan zich niet verantwoordelijk voelen. Door globalisering, technologische sprong en de kernwaarden wereldwijd zou het begrip verantwoordelijkheid meer benadrukt moeten worden in het global village, omdat we voor productie of de afzetmarkt van elkaar afhankelijk zijn.

In de algemene zin van het woord, beperkt de intellectuele nieuwsgierigheid zich niet tot een bepaald deel van de wereld. Ieder mens waar ook ter wereld zal werken aan zijn of haar intellectuele nieuwsgierigheid. De vraag is of er een bepaald gemeenschappelijk basisniveau kan worden vastgesteld dat de nodige ruimte creëert voor maatschappelijke vooruitgang wereldwijd. Een deel van de wereldbevolking heeft hongersnood, elders neemt de bevolking niet actief deel aan Waardevorming in hun land en in plaats daarvan importeren ze arbeiders uit andere arme landen. In een ander land is de verspilling in consumptie en productie op een alarmerend niveau, en ten slotte wordt in verschillende delen van de wereld geen rekening gehouden met CO2-uitstoot en natuur.

De creativiteit is een van de eigenschappen van een mens. Creativiteit kent geen ras, geen sociale klasse en zeker geen religie. Ons Global Village wordt beheerd en gecontroleerd met financiële middelen die zorgen voor het vervagen van kernwaarden. Tegelijkertijd wordt de bloei van creativiteit beperkt. Zelfs als we creativiteit vanuit een financieel of commercieel oogpunt bekijken, kunnen we bewijzen dat de investering in een universeel basisbestaansrecht voor iedereen op aarde altijd de stabiliteit, werkgelegenheid en de vooruitgang van de samenleving zal bevorderen.

Vervolg deel-III