Redenen van oprichting van de

Partij de Volgende Stap

We maken een turbulente periode door in onze geschiedenis. Het is meer dan twee decennia geleden dat we voortdurend geconfronteerd werden met financiële onrust op het wereldtoneel, aanhoudende oorlogen over de hele wereld, toenemende extreemrechts in Europa en de rest van de wereld, conflicten over natuurlijke hulpbronnen, absoluut onaanvaardbare geloofsextremisten en vooral de vervaging van universele kernwaarden.

In dit deel gaan we hebben over Globalisering, Technologische sprong en de Evolutie van de Kernwaarde.
In deel-II zal ik over de conclusies hebben van deze drie invloedsvelden.
In deel-III zullen we kijken naar Basisinstincten en Basis bestaansrechts van mensen wereldwijd. We gaan ook ons verdiepen in kernwaarden in combinatie met de karaktereigenschappen van een mens.

 

De eerste reden van de oprichting is de kernwaarde(n), de tweede reden is de
globalisering en de derde reden is de technologische sprong.
Deze drie invloedsvelden zijn altijd met elkaar in wisselwerking en creëren
een dynamische omgeving. Dertig jaar geleden was deze dynamische omgeving
ver van ons verwijderd, maar door de globalisering en de technologische sprong
zien en voelen we de kernwaarden die in ons Global Village naar voren zijn
gekomen. We kunnen vaststellen dat de kernwaarden vervaagd zijn. 

Een belangrijk eigenschap van de kernwaarde ​​is dat het universeel is, dat het
voor iedereen geldt.   Eerder introduceerde ik de Waardevorming. Een van de
grondvesten van de Waardevorming is de kernwaarde. Waardevorming is de
vervanger van de huidige economie. Omdat huidige economische modellen en
grondslagen voldoen niet aan de eisen van onze moderne samenleving.   In
tegenstelling tot de ouderwetse economie gaat Waardevorming over de definitie
van factoren die een rol spelen in de Waardvormingsketen. 

Globalisatie
Volgens de westerse literatuur dateert de term globalisering uit 1881. De economen uit die periode gebruikten deze term al. Volgens de New York Times was deze term in omloop sinds 1944. Hiernaast wordt deze term door de heer T. Levitt gehanteerd in het tijdschrift Harward Business News in 1983. De term globalisering verwijst in principe naar de uitbreiding van de markt. Als we aan de markt denken, komen de meest bekende factoren in beeld, zoals vraag - aanbod, producenten, productiemiddelen, productietechnologieën, afzetmarktbeleid, consumenten en de functie van de overheid.

Technologische sprong
Tegenwoordig worden we blootgesteld aan bijna alles wat er over de hele wereld gebeurt. De belangrijkste reden hiervoor is informatie-communicatietechnologie. Veertig jaar geleden konden we het nieuws volgen via radio en tv. Dat kan nu via een ander medium, internet maar ook via smartphones. Deze technologische sprong brengt veel voordelen en enkele nadelen met zich mee. In in ieder geval versnelt deze sprong de globalisering wereldwijd zonder zich te concentreren op een bepaalde sociale klasse in een land. Een opvallend resultaat van de technologische sprong is het sluiten van bankkantoren, waardoor menselijk contact wordt vermeden. Tegelijkertijd ging men ervan uit dat klanten gelijk worden behandeld. In werkelijkheid zijn commerciële doelstellingen doorslaggevend geweest in deze beslissing. De vraag is nu of deze besparing ten gunste van klanten is geëindigd? Of meer geld voor de banken?

Een ander punt is of de banken nog moeten bestaan, want geldzaken kun je tegenwoordig veel efficiënter en sneller regelen via verschillende financiële dienstverleners.

Evolutie van de kernwaarden
De evolutie van kernwaarden kans positief of negatief zijn. De geschiedenis leert ons dat kernwaarden aan verandering onderhevig zijn. Ongeacht de exacte jaartelling waarin mensen primitief leefden, hun eerste drang was naar voedsel en drinkwater. Door de geschiedenis heen zien we dat we een periode zijn ingegaan waarin we talloze regels en wetten hebben gemaakt die het leven complex hebben gemaakt. De mate van complexiteit heeft onder andere met de sociale, culturele, wetenschappelijke en financiële ontwikkeling van een land te maken. In de 21ste eeuw praat men over respect, verantwoordelijkheid, intellectuele nieuwsgierigheid en creativiteit. Zijn deze waarden alleen van toepassing op een bepaald deel van de mensheid? Of kunnen we aannemen dat deze kernwaarden universeel zijn en voor iedereen bedoeld?