De samenvatting van het partijprogramma over

Waardevorming

Onze kernwaarden vormen de basis voor het creëren van waardevorming stelsel. Deze kernwaarden zijn Vrijheid in Openheid - Mensen Centraal - Betrokkenheid en Energiecyclus. Het resultaat van deze manier van aanpak en de natuurkundige wetmatigheden leiden tot de conclusie dat, 

Arbeid = Kracht x Afstand x Cos α.  

De wetten van de natuurkunde bewijzen dat de energie nooit verloren gaat, dat de energie alleen van vorm verandert. Er is dus sprake van de energiecyclus. Deze waarheid heeft een enorme uitwerking en invloed op arbeid en de manier waarop het bekijken en berekend moet worden.

Natuurhulpbronnen = Menselijk bestaan = Energie = Energiecyclus


 

Onze denkwijze is duidelijk afgebeeld op bovenstaande afbeelding. Dit systeem is ontworpen voor het bestaan ​​van alle wezens op aarde. Als men deelneemt aan dit systeem als onderdeel van onze kernwaarden, dan zou de evaluatie en waardering van personeelsbestand - afstand - Cos α moeten worden vervangen door huidige benaderingen zoals economie, financiën en hun afgeleide benaderingen.

Natuurhulpbronnen = Menselijk bestaan = Energie = Energiecyclus

 

Grondvesten van Waardevorming:
Ons aandachtsgebied is de Waardevormingsketen in de maatschappij.

Het menselijk bestaan ​​is gelijk aan arbeid, en arbeid is gelijk aan kracht maal afstand maal Cos α. In het verlengde hiervan zullen we de economie, de financiën en het uitwisselingsmechanisme analyseren. Zoals het in de recente geschiedenis vele malen is herhaald, is de financiële crisis een remedie geworden om de markt te resetten of door politieke beslissingen zogenaamd schulden van lage-inkomenslanden kwijt te schelden. Een ander feit is dat de oudste 1/6 stater munt is meer dan 2700 jaar geleden ontdekt. De belangrijkste ontwikkeling van een verouderde economie is gebaseerd op het ruilmechanisme, namelijk het geld. We mogen aannemen dat in onze nieuwe wereld ook de kernwaarden van de moderne mensheid zijn geëvolueerd of tenminste hadden moeten evolueren.

Om te beginnen werken de verouderde economische modellen met VERONDERSTELLINGEN.  Bij het berekenen van kreten als het bruto binnenlands product (bbp) wordt er geen rekening gehouden met de uitputting van nationaal natuurlijke hulpbronnen. Of het feit dat men voor de productie Natuurlijke Hulpbronnen uit het buitenland moet invoeren. Het is hier absoluut duidelijk dat de kernwaarde ENERGIECYCLUS geen rol heeft gespeeld in verouderde krankzinnige economische modellen, simple gezegd bbp ≠ consumptie gezinnen plus consumptie overheid plus de bruto investeringen bedrijven plus bruto investeringen overheid plus de export naar het buitenland min de import vanuit het buitenland.

De huidige economische modellen zijn niet wetenschappelijk geconstrueerd. Omdat ze niet concreet zijn in het bepalen van factoren die gedefinieerd, meetbaar, betrouwbaar, nauwkeurig en herhaalbaar zijn. Op basis van deze krankzinnige modellen worden ook ongerechtvaardigde besluitvorming mechanismen gebruikt om enorme nationale fondsen of de verouderde nationale economie of politieke beslissingen of accumalatie van geld als ruilmiddel te beheren.

Oikonomia bevat de kernwaarden zoals  Menselijk gedrag, Kosten, Markup (winst-marge), Evenwicht (Equilibrium), Toewijzing van middelen (Resource Allocation), Geld als ruilmiddel, Belasting enzovoort.  De vraag is of deze kernwaarden toepasbaar zijn op moderne mens en maatschappij? Als we de basis van de kernwaarden van Oikonomia en Natuur met elkaar vergelijken, komen we ongetwijfeld tot onverklaarbare ontwikkeling in Oikonomia en de universele kernwaarden.

Denk bijvoorbeeld aan het begrip evenwicht (Equilibrium). Er wordt aangenomen dat door het beheer van huishoudelijke factoren zoals kosten, winst, monataire of fiscale aanpak, loonbepaling, productiemiddelen, natuur hulpbronnen en dergelijke en vraag – aanbod, een evenwicht wordt bereikt dat bij afwezigheid van externe invloeden de evenwichtswaarden van huishoudelijke variabelen niet veranderen. Deze manier van aanpak zou tot gewenste resultaten leiden als het systeem een

Gesloten Systeem is. Dus er moet geen externe invloeden aanwezig zijn of de externe invloeden  moeten op welke manier dan ook onder controle worden gehouden. Deze manier van denken en de ontwikkelde theorieën en modellen weerspiegelen niet de waarheid. De vraag is waar de nadruk ligt, op een mens of op winstmaximalisatie of op controle over een samenleving enzovoort?

In onze huidige wereld in 2020 praten mensen over het keynesiaanse versus monetaristische model.

Keynesiaanse model

Monetaristische model

  • Vrije markt
  • Fiscaal beleid
  • Directe betrokkenheid van de overheid
  • Vrije markt
  • Monetair beleid
  • Indirect betrokkenheid van de overheid

Beide modellen houden GEEN rekening met de toewijzing / verplaatsing van middelen. Beiden beweren alleen dat de markt vrij moet zijn om hen toegang te geven tot beheer en toewijzing / verplaatsing van middelen. Deze eenzijdige denkwijze is NIET toepasbaar in onze wereld, hiervoor worden politieke en militaire middelen in werking gezet. Een andere stroming in verouderde economische modellen is Marshallian Microeconomics. Deze stroming geeft de voorkeur aan een empirische benadering van logica.

Ten slotte, al deze verouderde denkwijzen zijn immers van mening dat geld het beste ruilmiddel is, omdat ze het kunnen beheren en indien nodig extreme maatregelen kunnen nemen. De extreme maatregelen hebben te maken met het creëren van onrust door een oorlog, of een financiële crisis, of een slogan als inflatie of deflatie, enzovoort.