Onze kernwaarde

Vrijheid in Openheid

In de loop van de geschiedenis zouden we denken dat kernwaarden een stijgende lijn van verfijning zouden moeten volgen. Omdat we sociale wezens zijn, kunnen we observeren - opnemen en leren, dus we hebben een talent voor creatie. In werkelijkheid zien we soms een opwaartse, soms neerwaartse en soms stagnerende lijn van kernwaarden.

Een van de redenen hierachter is ongewenste of destructieve instincten van een mens. Daarom moeten we terugkeren naar de eenvoud en de basis van ons bestaan. Deze kernwaarde van ons kent geen ras, geen sociale klasse en zeker geen religie. Met inachtneming van het privacyrecht mag de vrijheid niet worden beperkt. Wij, de mensen van de 21ste eeuw, moeten kunnen praten over elke vorm van vrijheid en moeten openheid in vrijheid bewaken. Met andere woorden, openstaan voor elke mening en elke beslissing die in onze samenleving wordt genomen.

COVID-19 laat ons zien dat vrijheid in openheid een onmiskenbare vereiste is voor onze samenleving. Gelet op verschillende informatiebronnen lezen we dat er afspraken worden gemaakt tussen de wetenschappelijke instituten. Soms beïnvloeden de autoriteiten de inhoud en voorwaarden van deze overeenkomsten. Dergelijke praktijken stellen de integriteit van wetenschappelijke instituten ter discussie. Om welke reden dan ook, de waarheid mag niet worden verborgen. Feit is dat de meeste landen afhankelijk zijn van elkaars natuurlijke en menselijke hulpbronnen om de stabiliteit in een land te waarborgen

Vrijheid in Openheid is beschermer en hoedster van:

  1. onze parlementaire democratie;
  2. onze wetenschap die op mondiaal niveau meer transparantie en duidelijkheid zou kunnen bieden;
  3. ons bestuur om ervoor te zorgen dat de decentralisatie van macht in transnationale bedrijven plaatsvindt;
  4. onze waardevorming die progressief en vooruitstrevend werkt aan ontwikkeling, distributie en de verdeling van toegevoegde waarde door iedereen in Nederland. Hierbij kunt u onder andere denken aan duurzame samenwerking bij het veiligstellen van de nodige natuurlijke hulpbronnen, kennis, personele middelen, productiemiddelen enzovoort.

    Aangezien waardevorming de vervanging van de economie is, betekent dit dat de huidige financiële en commerciële modellen moeten worden aangepast.