PDVS Partijprogramma

Veiligheid

 

 

Er is een veiligheidsindex die kijkt naar criminaliteit in 133 landen. Als we kijken naar de positie van Nederland, zien we dat we op de 111'de plaats komen. Nederland is veiliger dan Spanje, Luxemburg, Noorwegen en Duitsland. Dit is de algemene mening over veiligheid over de hele wereld.

We leven in het tijdperk van internet communicatietechnologieën waarin criminele daden via internet kunnen worden opgezocht, opgespoord en geanalyseerd. Aan het einde van de 20e eeuw was het mogelijk om met behulp van ICT en communicatiemiddelen, hetzij in de vorm van mondelinge of schriftelijke communicatie, mensen op te sporen, te analyseren en verbanden te leggen. In het kader van een onderzoek was het mogelijk om onder meer de geografische positie van de betrokken personen te kunnen bepalen. U kunt er zeker van zijn dat de technologie in afgelopen 25 jaar nog verder is ontwikkeld en meer mogelijkheden biedt. Ik vind dat iedereen open moet staan ​​voor transparantie en ons rechtssysteem. Ik sta volledig open voor transparantie en het rechtssysteem dat voor ons allemaal geldt. Ik ben ook van mening dat de veiligheid van ons allen begint met elk van ons. Iedereen moet zich realiseren dat hij of zij de Nederlandse staatsburger is. Ten derde is het cruciaal dat de persoon de normen en waarden van Nederland respecteert.

Iedereen draagt ​​bij aan deze belangrijke kwestie, maar de vraag is in hoeverre? De omvang van de bijdrage heeft te maken met de betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Vanuit menselijk oogpunt, als iemand zich betrokken voelt, draagt ​​hij of zij ook verantwoordelijkheid. Als er een persoon of groep is die er niets om geeft, is het essentieel om te kijken naar hun perceptie van kernwaarden.

De beleving van kernwaarden zal ons leren wat de drijfveren zijn. Omdat de kernwaarden universeel zijn, kan men zich niet verschuilen achter irrationele motieven en zeker niet in Nederland.

Wordt vevolgd…

Laten we allereerst zeggen dat elk gevaar of elke bedreiging gericht op Nederland niet is toegestaan ​​en niet mag worden getolereerd.

Er wordt verder aangewerkt.