De samenvatting van het partijprogramma over

Europa

Er zijn veel verklaringen over de oorsprong van de naam Europa, zoals eurus (wide) - ops (ogen) of de etymologische betekenis ervan. In praktische termen is het een verzamelnaam voor menselijke ervaringen in een deel van de wereld in loop der geschiedenis. Daarom wil ik vanuit de kernwaardeontwikkelingen de naam Europa benadrukken.


 

Om te beginnen moeten de kernwaarden oprecht, een uitdrukking van de samenleving en universeel zijn.

In deze context betekent Europa een deel van de wereld waar mensen:

- geloven in openheid in vrijheid,

- de mens centraal willen stellen,

- betrokken willen zijn bij hun omgeving,

- begrijpen wat de natuur voor ons allemaal betekent en rekening houden met de energiecyclus.

Europa is ook de gemeenschappelijke grond om ons bestaan te verrijken en tegelijkertijd de poort voor vernieuwingen en ontwikkelingen van de deelstaten.

>> De parlementaire democratie is het hoogste bestuursniveau dat we tot dusver hebben kunnen bereiken. Europa doet wat nodig is om de parlementaire democratie te verdedigen en erop voort te bouwen.

>> De eenheid in Europa kan worden versterkt door kernwaarden in kaart te brengen die voor iedereen gelden.

>> De samenwerking in Europa zorgt voor de stabiliteit, robuustheid en kracht waarmee we kunnen werken aan de welvaart van ons land, maar ook de wereld om ons heen veiliger kunnen maken.

>> De veiligheid in Europa begint met de erkenning en beseffen van kernwaarden zoals De veiligheid in Europa begint met de erkenning en beseffen van kernwaarden zoals Vrijheid in Openheid en de mens centraal stellen. We kunnen het ons niet veroorloven dat de diversiteit in gemeenschappelijk gronden alleen binnen de geografische grenzen van Europa blijft.

>> De onderscheiding tussen Europa en andere delen van de wereld zou scherper in kaart worden gebracht. Er zijn landen waar middeleeuwse kernwaarden nog steeds worden gehanteerd.

>> De verantwoordelijkheid van Europa tegenover de lidstaten staat altijd voorop. Deze verantwoordelijkheid is immers een vertaling van de kernwaarden die door elke lidstaat verwoordt.