Onze kernwaarde

Mens centraal

Aan de hand van de bovenstaande classificaties zijn er landen waarin individuen tot de eerste classificatie behoren. Uitgaande van de definitie van Basisinstincten die universeel zijn, heeft elk individu behoeften aan voedsel – water en de voortplanting. Als iemand in hongersnood zit, heeft het misschien geen zin om educatie als kernwaarde te hanteren en erop te focussen. Daarom is de classificatie van de kernwaarden essentieel van belang. Mens centraal stellen betekent dus dat de kernwaarden het werkelijke bestaan ​​van een mens moeten weerspiegelen en dat de vier fundamenten op de kernwaarden gebaseerd moeten zijn. 


 

Aan de tabel kunt u zien dat de kernwaarden zijn onderverdeeld in tien groepen. Basisinstincten behoren tot Groep 1 en Basisbestaansrecht behoren tot Groep 2 enzovoort.

Werkelijke ontwikkeling kernwaarden:

In principe zouden we graag zien dat de lijn in bovenstaande grafiek lineair is. Dan kunnen we spreken van een stabiele ontwikkeling in kernwaarden. Alleen u kunt zien dat de ontwikkeling van basisinstincten naar gemeenschapsvorming redelijk lineair verloopt, maar daarna is er een significante daling en daarna een kleine stijging. De postindustriële samenleving keert bijna terug naar de periode van de fundamentele kernwaarden van het basisbestaansrecht.

De conclusie is dat wereldwijd een achteruitgang van de kernwaarden wordt waargenomen, oftewel primitieven instincten worden dominanter dan postindustriële kernwaarden.