Onze kernwaarde

Betrokkenheid

De betrokkenheid van de persoon bij een issue bepaalt de verantwoordelijke cq. de mate van verantwoordelijkheid. Als iemand zich niet betrokken voelt, zal die dan zich niet verantwoordelijkheid voelen.

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de betrokkenheid. Men heeft een normatieve of een effectieve of een rekenkundige betrokkenheid geformuleerd. In sommige gevallen zijn rekenmodellen ontwikkeld voor het meten van betrokkenheid. Aaneenschakeling van karaktereigenschappen en ontwikkeling van kernwaarden in de tijd van een persoon, leiden tot de kernwaarde  betrokkenheid. Dit betekent dat mensen vanaf het allereerste begin van hun bestaan ​​de kernwaarde commitment hebben. Afhankelijk van omgevingsfactoren en de periode waarin mensen leefden, geven ze invulling aan betrokkenheid.


Het punt is echter dat deze kwaliteit van een persoon bezien moet worden vanuit de ontwikkeling van de kernwaarden in de tijd.