Een van de vier basisprincipes

Bestuur

Het structurele bestuur in Nederland is goed georganiseerd. Denk aan de uitwisseling van producten en diensten tussen de overheid en bedrijven, tussen lokale overheden en burgers. Hetzelfde geldt ook voor communicatie. De PDVS volgt de huidige aanpak met betrekking tot het bestuur.

Op meso- en microniveau denken we anders over de bestuur van de verouderde economische systeem. Onze vier fundamenten zijn gebaseerd op onze vier kernwaarden. Het is essentieel van belang dat we de kenmerken van ons bestuur vormgeven aan de hand van deze kernwaarden. Wij zijn van mening dat meer democratische beginselen de basis moeten vormen van het besluitvormingsmechanisme, wat goed is voor het bestuur.  

Er zijn een aantal interventievelden op meso- en microniveau die bijzondere aandacht behoeven. Denk aan natuurlijke hulpbronnen in het buitenland of de machtsconcentratie van transnationale bedrijven op nationaal en internationaal niveau. 

  • Decentralisatie van macht in invloedrijke bedrijven,
  • De inrichting van het structurele bestuur op basis van kernwaarden die voor iedereen gelden en universeel zijn,
  • Meer focus op bestuur dan op politiek.

Er wordt verder aangewerkt.